Många föreläsare idag har stort fokus på kundmötet och vårdande av kundrelationer. Man pratar om vilka delar av det mänskliga beteendet som påverkar våra uppfattningar om varandra, och huruvida kroppsspråk, röst eller våra blickar är det mest avgörande i kommunikationen. Men något som jag saknar är ett bättre fokus på det digitala kundmötet.

Allt mer digitaliseras
Allt mer digitaliseras idag, och både affärer och relationer skapas online, via länkade möten, konferenser över telefon och Skype, via mail m.m. Vi går mot att bli allt mer globala och oberoende av tid och rum för att dela produkter och tjänster mellan varandra. I denna transformation skulle jag gärna se att man riktar fokus ett tag mot hur man ska jobba med CRM online och vilka möjligheter som finns att automatisera via smarta affärssystem.

I alla kundrelationer finns det ett par specifika mätpunkter som jag anser att man bör sträva mot idag, kanske mer än andra. Nedan får ni därför tips om sådant som kan effektiviserar avsevärt med hjälp av digitaliseringen.

  • Historikfunktioner ger bättre kundresa
    Ett CRM-system som inte arbetar med att lagra historik från de kontaktpunkter man har haft med kund är dömt att misslyckas. Om man vill skräddarsy kundens upplevelse måste man snabbt kunna läsa in sig på kundens historia i företaget och möta upp kunden där den befinner sig just nu.
  • Automatiska påminnelser
    Med ett bra system kan man också automatisera kundkontakt så att man inte kan ”skylla ifrån sig” på att man glömt att följa upp sin kund med jämna mellanrum. Om inte du tar kontakt med kunden så kommer konkurrenten att göra det.
  • Onlinekoppling till fakturasystem
    Missa risken för att skicka felaktiga fakturor genom att automatisera det du gör och specificera det in i den detaljnivå att kunden inte kan missuppfatta det. Alla som någonsin hamnat i en tvist om faktura med en kund vet att det är ett helvete för företagsryktet.

Windows Phone är inte död, det bara ser så ut. Microsofts försök att ta sig in på smartphone-marknaden har så här långt inte rönt någon större framgång. Android och iOS fortsätter att dominera och många är nu ytterst tveksamma om Windows har någon framtid som smartphoneoperativsystem. Microsoft verkar helt ha gett upp att tillverka egna smartphones, även om många fortfarande hoppas på en Surface-telefon.

Går mot strömmen

En hårdvarutillverkare som nu går mot strömmen är HP, som verkar gå all-in med en ny Windows-smartphone. Elite x3 som den heter är tänkt att kunna göra lite allt möjligt, som till exempel kopplas till monitor, mus och tangentbord så att man kan använda den som en desktop. Som tillbehör kan man köpa en docka med en mängd olika portar när man vill använda den som en desktop. Dessutom kan man köpa ett laptopskal – i princip skräm, batteri och tangentbord som genom att kopplas trådlöst till Elite x3 fungerar som en riktig laptop.

Kraftfull smartphone

Elite x3 har givetvis också väldigt bra specs, bland de absolut bästa på marknaden, vilket väl är ett krav för att också kunna fungera som en desktop vid behov utan vara olidligt långsam. Idén med en smartphone som kan fungera som desktop och laptop vid behov har framkastats tidigare, men det här är ett av de första – kanske det första – allvarliga försöket att göra verklighet av idén.

Men, det finns också ett rätt stort men. Elite x3 må använda sig av Windows 10, men processorn är fortfarande ARM. Det innebär att vanliga Windows 10 desktopprogram inte kommer att fungera, utan det krävs. UWP-appar som kompilerats för att köra på ARM kommer fungera, men det är ju långt ifrån alla. Att Microsoft arbetar hårt för att får folk att använda UWP och Windows Store är ingen hemlighet, men framgången är än så länge inte helt övertygande.

Alla större IT-företag driver en mängd olika projekt vid sidan av det som är kärnverksamheten. Att Apple håller på att utveckla en egen bil är i det närmaste en öppen hemlighet, och Google verkar ofta arbeta efter principen ”prova allt möjligt och se vad som blir framgångsrikt”. Naturligtvis gör Microsoft likadant och ett av deras mest spännande projekt är satsningen på Augmented Reality och Virtual Reality, AR och VR, och då speciellt det förstnämnda.

Virtual Reality, där man bär ett headset och på så vis förflyttas till en helt annan värld är inte i första hand det Microsoft satsar på, utan Augmented Reality. AR innebär att man fortfarande ser sin omgivning men olika saker som inte finns projiceras där. Det kan exempelvis vara robotar som kommer ut ur väggen, en webbläsare eller i princip vad som helst. I nedanstående video från the Verge både förklaras konceptet och visar hur det faktiskt ser ut.

Ett steg längre

Som förklaras i videon så använder Hololens, Microsoft AR-headset, en version av Windows 10, men Microsoft kommer att under nästa år ge ”vanliga” Windows 10 de AR-förmågor som finns i Hololens-Windows 10. Det innebär att man kommer att kunna använda alla Windows 10-funktioner i AR, vilket innebär många intressanta möjligheter. Microsoft har satt ihop en liten video där man försöker visa på några av möjligheterna, och det ser onekligen spännande ut.

Givetvis kommer man att behöva ett headset för fungerande AR, och det kommer inte nödvändigtvis att vara Hololens det handlar om. Microsoft gör ungefär motsatt mot vad Apple skulle ha gjort: man vill förenkla för hårdvarutillverkare att göra sina egna AR- och VR-headsets, genom att arbeta fram en standard (tillsammans med Intel). AR och VR är ännu i sin linda och det är en lång väg kvar att vandra. Men upplevelsen blir stadigt bättre och bättre och det känns som ett genombrott inte är alltför långt borta.

Eftersom den här bloggen är inspirerad av Daniel Saidi som är driver olika Open Source-projekt så kan det vara på sin plats att inleda med ett litet inlägg som berättar om vad Open Source är för något, och hur det fungerar. Open Source är något som blivit mycket populärt under 2000-talet och även om det i grunden kan ses som något icke-kommersiellt så använder sig många stora kommersiella företag av det. Google är där ett bra exempel, med Android och stora delar av webbläsaren Chrome.

Enklast kan man uttrycka det som så att Open Source innebär att källkoden till ett program är tillgänglig för alla. Den med programmeringskunskaper kan på så vis se exakt hur ett program fungerar när det gör en viss sak. Motsatsen är exempelvis Microsoft Windows, där man inte utan stora ansträngningar kan lista ut hur en funktion fungerar bakom kulisserna.

Alla kan vara med

Open Source (kallas ibland ”öppen källkod” på svenska) innebär att vem som helst kan arbeta på ett program. De två största Open Source-programmen, Firefox och Linux, har tiotusentals volontärer som arbetar på dem. Att vem som helst kan arbeta på dem innebär givetvis inte att all kod som skrivs kommer in i programmet. Om så vore fallet skulle varken Linux eller Firefox över huvud taget fungera. Open Source-projekt styrs i stället på olika sätt, i Firefox fall av Mozilla Foundation och i Linux fall av Linux Foundation. För mindre projekt är det i stället ofta en enda person som ”äger” projektet och bestämmer vilka bidrag som kommer med i den slutliga versionen.

Dock, Open Source-modellen innebär också att det är möjligt att skapa sin egen version av ett program. I fallet Firefox finns till exempel Pale Moon. Pale Moon startade som en version av Firefox 2009. Ursprungligen var Pale Moon i huvudsak en något upphottad version av Firefox, men skillnaden de två emellan har ökat markant sedan dess. Detta fenomen, med två eller fler versioner av samma grundprogram, är inte ovanligt i Open Source-världen. Någon ogillar någon detalj i den officiella releasen och skapar sin egen version.

Licenser och pengar

Det kan kanske verka lockande att ta ett Open Source-program och sälja sin egen version av det. Men Open Source-projekt använder sig av olika licenser, som vanligtvis förbjuder att man säljer sin egen version, eller ett program som använder kod från Open Source-programmet kommersiellt.

Trots det så går det att tjäna pengar på Open Source. Android bygger på Linux, men Google tjänar ändå pengar på det. Först och främst genom Google Play Store, men även genom att sälja Smartphones (Nexus). Men om exempelvis Samsung skulle sälja en smartphone utan Play Store eller något av Googles egna program så skulle Google inte tjäna några pengar på det.

Slutligen så en liten video som går in lite närmare på olika aspekter av Open Soruce. Med hjälp av LEGO!